tomasz dobiszewski  news  bio  works  texts  exhibitions  contact


works


in the proposition a world is as it were put together experimentally [installation, 8 pinhole videos, 8 monitors] 2014
w zdaniu zestawia się świat na próbę... [instalacja, 8 filmów otworkowych, 8 monitorów] 2014

"In the proposition a world is as it were put together experimentally. (As when in the law-court in Paris a motor-car accident is represented by means of dolls, etc.1)"

The quotation from Diaries of Ludwig Wittgenstein has become a pretext for making films recorded by lenses in the shape of words. Thanks to this technique, words have been disclosed in moving pictures, which however do not represent their designations. The mind jumps between interpretation of picture and reading of the word placed in the picture. The work can concoct a certain conflict that can arise in the spectator's mind: how important will really be a word used in the picture, and how important will be the picture or sound itself?

„W zdaniu zestawia się świat na próbę... (tak jak w paryskiej sali sądowej przedstawia się wypadek samochodowy, używając lalek itp.)”

Cytat z Dzienników Ludwiga Wittgensteina stał się pretekstem do powstania filmów zarejestrowanych przez obiektywy w kształcie słów. Dzięki tej technice słowa ujawniły się w ruchomych obrazach, które to jednak nie reprezentują swojego desygnatu. Umysł przeskakuje pomiędzy interpretacją obrazu a odczytaniem umieszczonego w nim słowa. Praca może sprokurować pewien konflikt, jaki może zrodzić się w umyśle odbiorcy: na ile tak naprawdę ważne są w odbiorze obraz, słowo, czy dźwięk?
Multiplication, Galeria Sztuki Współczesnej, Bydgoszcz 2014Tomasz Dobiszewski "W zdaniu zestawia się świat na próbę..." [instalacja, 8 filmów otworkowych, 8 monitorów] 2014 from isci on Vimeo. 

-----------------------------------------------
all rights reserved 2014