tomasz dobiszewski  news  bio  works  texts  exhibitions  contact


works


tracking the sun [12 marble plates] 2017
tracking the sun [12 płyt marmurowych] 2017
   


La Carte et le Territoire, La Galerie Du Crous, Paris 2017Work is a record of the presence of the sun at the given latitude (51 06 '18.6 "N 17 05' 21.4" E) day after day in 2016.
Sun traces were engraved by laser in 12 marble plates.

Praca jest zapisem obecności słońca w podanej szerokości geograficznej (51 06’ 18.6” N 17 05’ 21.4” E) dzień po dniu w roku 2016.
Ślady słońca zostały wygrawerowane laserem w 12 marmurowych płytach.
special thanks to:
Prof. dr hab. Krzysztof Migala & Piotr Ropuszynski MSc
from
University of Wroclaw
Institute of Geography & Regional Development
Department of Climatology & Atmosphere Protection
Tracking the sun / 1-31 May 2016 & Tracking the sun / 1-30 June 2016Tracking the sun / 1-30 April 2016Tracking the sun / 1-30 April 2016

-----------------------------------------------
all rights reserved 2017