tomasz dobiszewski  news  bio  works  texts  exhibitions  contact


works

temporary internet photos [interactive installation, internet cafe, printer, photography] 2012
temporary internet photos [instalacja interaktywna, kafejka internetowa, drukarka, fotografie] 2012Browsing the internet entails roaming around ever-more websites, wandering through portals and services. At a time of virtual travel around the resources of the net, the computer’s hard disk becomes an alternative database to the brain. The nature of search engines means they have to collect temporary internet files. Like it or not, users brings into existence an image bank. Often they forget about the continual process of recording incidental visual information, but they remain powerless in the face of the structure of mechanical memory—images attack them and lie in archives. The machine gives access to what has been seen, but not necessarily consciously. Fortunately, it is possible to throw this information in the trash folder, yet only the initiated know how to do this. They also know how to see what you think only you saw and what you simply had no idea about.

Curators: Agnieszka Kwiecień, Krzysztof Siatka


Przeglądanie internetu ma charakter wałęsania się po kolejnych witrynach i stronach, wędrówki przez portale i serwisy. W czasie wirtualnej podróży po zasobach sieci dysk komputera staje się alternatywną dla mózgu bazą danych. Właściwość przeglądarek internetowych wymusza gromadzenie tymczasowych plików internetowych. Użytkownik, chcąc nie chcąc, powołuje do istnienia bank obrazów. Często zapomina o ustawicznym procesie zapisywania przypadkowych informacji wizualnych, ale wobec struktury mechanicznej pamięci pozostaje bezradny – obrazy atakują go i zalegają w archiwach. Maszyna daje wgląd w to, co zostało zobaczone, ale niekoniecznie uświadomione. Jest na szczęście możliwość wyrzucenia informacji do kosza, jednak tylko wtajemniczeni wiedzą, jak to zrobić. Oni wiedzą też, jak zobaczyć to, co Ci się wydaje, że tylko Ty widziałeś, lub to, o czym zwyczajnie nie miałeś pojęcia.

Kuratorzy: Agnieszka Kwiecień, Krzysztof Siatka
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków 2012Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków 2012Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków 2012Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków 2012Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków 2012Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków 2012
Temporary Internet Photos, Naświetlenie, Galeria Ślad, ECK, Ełk 2017 (fot. Katarzyna Zabłocka)