tomasz dobiszewski  news  bio  works  texts  exhibitions  contact


works

temporary internet files_video version [installation, digital frames] 2009
temporary internet files_wersja wideo [instalacja, ramki cyfrowe] 2009


Surfing around the World Wide Web, we unknowingly gather images which document that journey. They are stored in an album of our virtual travels – to the Temporary Internet Files folder. Photographs, graphics, animations seem to be postcards, because we're not their authors, we just unknowingly collect them. Just like we don't know the person who made that postcard, we're unable to determine whether a given situation took place in reality or it is a creation of a fictitious world. During the virtual travels we don't search in the images we watch for the signs of the bygone, we just find meanings and symbols – time and place go into oblivion.

Podróżując po ogólnoświatowej sieci internetowej, bezwiednie zbieramy obrazy, które ową wędrówką dokumentują. Trafiają one do pamiątkowego albumu naszych wirtualnych podróży – do katalogu Temporary Internet Files. Fotografie, stałe czy też ruchome elementy graficzne wydają się być raczej pocztówkami, ponieważ to nie my jesteśmy autorami tych pamiątek, my tylko nieświadomie je kolekcjonujemy. Tak samo jak nie znamy osoby, która ową pocztówkę stworzyła, nie jesteśmy w stanie ustalić czy dana sytuacja zaistniała w rzeczywistości, czy też jest tylko wytworem fikcyjnego świata. Podczas wirtualnych podróży w oglądanych obrazach nie poszukujemy śladów minionego, znajdujemy w nich tylko znaczenia i symbole – czas i miejsce odchodzą w zapomnienie.
vilnius_2009vilnius_2009vilnius_2009vilnius_2009vilnius_2009galeria miejska bwa, bydgoszcz_2010galeria miejska bwa, bydgoszcz_2010