tomasz dobiszewski  news  bio  works  texts  exhibitions  contact


works


selected works [installation, floor-covering with cut-out holes, engraved plates] 2014
dzieła wybrane [instalacja, wykładzina podłogowa z wyciętymi otworami, tabliczki grawerowane] 2014 
Marcel Duchamp
La mariee mise a nu par ses celibataires, meme (Le Grand Verre)
[The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even (The Large Glass)]
[Panna młoda rozebrana przez swych kawalerów, jednak (Wielka Szyba)]

1915-1923

John Cage
4’33”
1952

Joseph Kosuth
One and Three Chairs
[Jedno i trzy krzesła]

1965

Marina Abramovic i Ulay
Rest Energy
1980

Jeff Koons
Michael Jackson and Bubbles
[Michael Jackson i Bubbles]

1988

Maurizio Cattelan
All (fragment)
2007
Drobne nieobecności / Minor absences, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków (fot. studioFILMLOVE)Drobne nieobecności / Minor absences, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków (fot. studioFILMLOVE)Drobne nieobecności / Minor absences, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków (fot. studioFILMLOVE)Drobne nieobecności / Minor absences, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków (fot. studioFILMLOVE)
-----------------------------------------------
all rights reserved 2014