tomasz dobiszewski  news  bio  works  texts  exhibitions  contact


works

re-medium [cameras built out of a pill packs / leaflet / pinhole photography on silver print] 2002-2005
re-medium [aparaty zbudowane z opakowania po tabletkach / ulotka / srebrowa fotografia otworkowa] 2002-2005

A, A01, A02, A03
B, B01, B02, B03
C, C01, C02, C03
D, D01, D02, D03Tomasz Dobiszewski in his work “Re-medium” creates a camera out of a pill pack. The space in which the image appears is where the pill lay just a moment ago. The image might be then a vision after the pill has been taken, or this vision might be the consequence of taking the image. The author, for whom, pinhole photography has always been an uncovering medium, is trying to convince us, by putting instructions next to the photographs of how to use them in the shape of an informative brochure added to the medicine, that during “visual pauperisation” the images will still appear, even if only as placebo.

Tomasz Dobiszewski w pracy "re-medium" konstruuje kamerę z opakowania po tabletkach. Przestrzeń, w której pojawia się obraz jeszcze chwilę temu była miejscem spoczynku leku. Obraz może być, zatem wizją po jejo zażyciu albo konsekwencją zażycia obrazu jest wizja? Autor, dla którego fotografia otworkowa jest zawsze medium demaskatorskim, próbuje nam uświadomić, umieszczając obok fotografii instrukcje ich obsługi na wzór ulotki towarzyszącej lekom, że w czasie „pauperyzacji wizualnej” obrazy będą nadal oddziaływać nawet, jeśli tylko jako placebo.

Marek Noniewiczgaleria miejska arsenał / poznań


galeria miejska bwa / bydgoszcz