tomasz dobiszewski  news  bio  works  texts  exhibitions  contact


works

pinocycle [pinhole photography / silver print / map] 2003
pinocykl [srebrowa fotografia otworkowa / mapa] 2003