tomasz dobiszewski  news  bio  works  texts  exhibitions  contact


works


Dog [installation, 300 photographs] 2016
Pies [instalacja, 300 fotografii] 2016
   
Zagadnieniem, które zarówno w pracy Pies, jak i we wcześniejszych realizacjach próbuję zgłębić, jest poszukiwanie obrazu mentalnego, rodzącego się w głowie odbiorcy w reakcji na przedstawione mu sygnały, wskazówki, tropy. W prezentowanej realizacji film „Pies Andaluzyjski” Luisa Bunuela z 1928 roku został podzielony na podstawowe elementy składowe, czyli na około 32 tysiące pojedynczych klatek. Później zostały one połączone w taki sposób, że każdy z prezentowanych obrazów zawiera w sobie sumę klatek składających się na jedno ujęcie filmu Bunuela. Im większa jest dynamika aktorów w danym ujęciu, tym bardziej uwidocznione zostają fazy ruchu postaci, a obrazy zaczynają przypominać chronofotografie Etienna-Jules Marey’a. Oglądając serię 300 zamrożonych ujęć odbiorca może sobie skonstruować niezależną wersję filmu, we własnym, nienarzuconym mu czasie i tempie.
Pies, Galeria Sztuki Mediów KINO, DCF, Wrocław 2017Pies, Galeria Sztuki Mediów KINO, DCF, Wrocław 2017Pies, Galeria Sztuki Mediów KINO, DCF, Wrocław 2017Pies, Galeria Sztuki Mediów KINO, DCF, Wrocław 2017Pies, Galeria Sztuki Mediów KINO, DCF, Wrocław 2017Pies, Galeria Sztuki Mediów KINO, DCF, Wrocław 2017Pies, Galeria Sztuki Mediów KINO, DCF, Wrocław 2017Pies, Galeria Sztuki Mediów KINO, DCF, Wrocław 2017Pies, Galeria Sztuki Mediów KINO, DCF, Wrocław 2017
-----------------------------------------------
all rights reserved 2016