tomasz dobiszewski  news  bio  works  texts  exhibitions  contact


works

no_image [installation] 2009/10
no_image [instalacja] 2009/10


In the NO IMANE installation the viewer stands in front of the digital representation of his/her figure.
The image from the camera is transposed to single sign – the words no image, which are the
components of the presentation. The sign indicating the meaning is at the same time the sign
contradicting that meaning.

W instalacji NO IMAGE widz staje przed cyfrową reprezentacją swojej postaci. Obraz z kamery
przetransponowany zostaje na pojedyncze znaki – wyrazy no image, które są elementami
składowymi powyższej reprezentacji. Znak wskazujący na znaczenie jest jednocześnie
znakiem zaprzeczającym temu znaczeniu.

galeria miejska bwa, bydgoszcz_2010