tomasz dobiszewski  news  bio  works  texts  exhibitions  contact


works

thought broken by the steps [book / ISBN 83-920300-4-4 / edition 100 pieces] 2004
myśli łamane przez kroki [książka / ISBN 83-920300-4-4 / naklad 100 sztuk] 2004