tomasz dobiszewski  news  bio  works  texts  exhibitions  contact


works

katharsis [performance] 2005


4 of april, 2005
- about 720 photos in formats from 13x18 to 100x100 cm
- about 70 films in formats 135, 120, 9x13 i 13x18 cm
- about 30 slides in formats 135, 120
was burned down

duration time: 1,5 hour


4 kwietnia 2005 roku
ulotnieniu uległo:
- ok. 720 fotografii w formatach od 13x18 do 100x100 cm
- ok. 70 negatywów 135, 120, 9x13 i 13x18 cm
- ok. 30 slajdów 135, 120

czas trwania: 1,5 godziny