tomasz dobiszewski  news  bio  works  texts  exhibitions  contact


works

*forma nova oculos terret [silver print photography] 2002
*forma nova oculos terret [fotografia srebrowa] 2002


*nowa forma przeraża oczyMoją pracę można podzielić na dwie fazy. Pierwsza z nich to malowanie, czyli budowanie fikcji, a druga to sam akt fotografowania, czyli faza, w której powołuję obraz do rzeczywistości. Jest to działanie dwutorowe – jedną sytuacją jest tworzenie instalacji przestrzennej, a drugą naciśnięcie spustu migawki – powstanie fotografii. Zabija ona to co zostało zainscenizowane. Namalowane figury zaczynają „istnieć” dopiero na fotografii i dzięki fotografii. Zabrała im ona może namacalność, ale za to otrzymały nowe znaczenie. To dzięki fotografii ujawniam swoją kreację w przestrzeni. Namalowane linie tworzą figury, które są widoczne tylko z jednego punktu widzenia, z punktu widzenia aparatu fotograficznego. Tło, mimo iż posiada swoją iluzję przestrzenności rozmywa się, a figura wychodzi do przodu. Może brakować jej pewnych elementów, ale odbierana jest ona jako pełna. Umysł ludzki ma niesamowitą zdolność łączenia porwanych kształtów w figury. Fotografie powstały dzięki działaniom w trójwymiarowej rzeczywistości, i mimo, że jak najbardziej wydają się przestrzenne, podkreślają jednocześnie dwuwymiarowość papieru fotograficznego. Jest to działanie płaszczyzną i iluzją przestrzeni jednocześnie. Tylko dzięki fotografii można tak mocno połączyć te całkowicie obce sobie struktury. Połączyć, by mogly silniej - „przerażać oczy”.