tomasz dobiszewski  news  bio  works  texts  exhibitions  contact


works


designations [installation, pinhole photography (silver contact prints 8” x 10” and 5” x 7”), word-shaped lenses] 2013
desygnaty [instalacja, fotografia otworkowa (srebrowe odbitki stykowe 8” x 10” oraz 5” x 7’’), obiektywy z otworami w kształcie słów] 2013 

Drobne nieobecności / Minor absences, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków (fot. studioFILMLOVE)Drobne nieobecności / Minor absences, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków (fot. studioFILMLOVE)
----------
Zdania kłamią słowa nie
[Sentences Lie Words Don’t]
Stanisław Dróżdz

----------
Medium is a Message
[Środek przekazu sam jest przekazem]
Marshall McLuhan

----------
Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache
[Znaczeniem słowa jest sposób użycia go w języku]
[The Meaning of a Word is How It Is Used in the Language]
Ludwig Wittgenstein
(fragment)

-----------------------------------------------
all rights reserved 2013